BẢNG GIÁ DỊCH VỤ gội đầu dưỡng sinh CỎ SPA

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU THẢO MỘC
DỊCH VỤ ĐỒNG GIÁ

80.000Đ

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
COMBO 2 TRONG 1

150.000Đ

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG NHAN
COMBO 4 TRONG 1

250.000Đ

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH CUNG ĐÌNH
COMBO 7 TRONG 1

300.000Đ