BẢNG GIÁ DỊCH VỤ gội đầu dưỡng sinh CỎ SPA

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
DỊCH VỤ ĐỒNG GIÁ

79.000Đ/20 phút

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
COMBO 2 TRONG 1

129.000Đ/50 phút

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
COMBO 4 TRONG 1

199.000Đ/90 phút

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
COMBO 7 TRONG 1

299.000Đ/120 phút